İçe Basma

İnsan ayağı, yürüyüş sırasında elastik gerilim enerjisini depolamak ve serbest bırakmak için tasarlanmış esnek bir yapıdır. Ayak yere çarptığında, uzvun mekanik enerjiyi emmesi gerekir.

İçe basma gibi durumlarda bu durum sekteye uğrayabilir.1

Günümüzde indoor,outdoor aktivitelerden birisi olan koşuya bakıldığında literatürde, içe basma, özellikle koşucuların alt ekstremite yaralanmalarının ana nedenlerinden biri olduğu konusunda bir fikir birliği vardır.2

Dolayısıyla eklem sağlığı söz konusu olduğunda içe basma gibi problemler eklemlerin hizalanmasında bozulmalara yol açarak günümüzde yaşadığınız ayak bileği, diz, kalça ve bel gibi bölgelerin rahatsızlıkların altındaki problemlerin sebebi haline gelebilir.

Referanslar

1.  Maharaj, J. N., Cresswell, A. G., & Lichtwark, G. A. (2017). Subtalar Joint Pronation and Energy Absorption Requirements During Walking are Related to Tibialis Posterior Tendinous Tissue Strain. Scientific reports, 7(1), 17958. https://doi.org/10.1038/s41598-017-17771-7

2. de Oliveira, V. M., Detoni, G. C., Ferreira, C., Portela, B. S., Queiroga, M. R., & Tartaruga, M. P. (2013). Influence of slope on subtalar pronation in submaximal running performance. Acta ortopedica brasileira, 21(3), 163–166. https://doi.org/10.1590/S1413-78522013000300007

İLGİLİ VİDEOLAR