Novo Nordisk Türkiye’de Çalışmak


20 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet göstermekteyiz. Yaklaşık 250 çalışanımızla diyabet tedavisi, hemofili tedavisi ve büyüme hormonu tedavisine ihtiyaç duyan hastaların yaşamlarını iyileştirme kararlılığıyla çalışmaktayız. Merkez ofisimiz İstanbul’da olup, Ankara’da da bir bölge ofisimiz bulunmaktadır.

Novo Nordisk Türkiye olarak, insülin ve cihaz portföyümüz ile, Türkiye’de yaklaşık 700.000 diyabetliye hizmet etmekteyiz. Yaptığımız aktivitelerin %85’i diyabet, %15’i şirketin diğer biyofarmasötik ürünleri ile ilgilidir. Şirketimiz 2002 yılından beri, Novo Nordisk’in ilaç geliştirmek için yaptığı dünya çapındaki klinik çalışmaların da aktif bir parçası olmuştur.

Novo Nordisk Türkiye’de kararları ve aksiyonları, finansal sonuçlarının yanında, topluma ve çevreye olan pozitif etkisini göz önünde bulundurarak almaktayız. Bu çerçevede, Novo Nordisk Türkiye olarak Türkiye’nin önde gelen bilimsel araştırma merkezleri ile ortak ARGE projelerine destek vermekte; diyabet, hemofili ve büyüme hormonu alanları ile ilgili olarak burslar ve değişim programları sağlamaktayız. 

Novo Nordisk Türkiye çalışanı olarak hem hastalar hem de toplum için bir fark yaratıyoruz. Hastaların sağlıklarını ve üretkenliklerini korumalarını sağlamakla kalmıyor, bu kişilerin ailelerine ve topluma da yardımcı oluyoruz. Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle, diyabet tarama faaliyetleri, halk bilgilendirme toplantıları, sağlık mesleği mensuplarına yönelik eğitim seminerleri ve sağlık basınını diyabete odaklanmaya teşvik eden aktiviteler gerçekleştirmekteyiz. Hemofili farkındalığının artırılmasına da aktif katkıda bulunmaktayız.

Novo Nordisk Türkiye’de kişisel performans ve gelişime odaklanıyor, sağlıklı ve çalışanlarımızın bağlılığını artıran bir çalışma ortamı sağlıyoruz.
 

Çalışanlarımız;
  • Organizasyon hedef ve stratejileri ile kendi rol ve katkılarını anlarlar.
  • Yeni fırsatlar ararlar ve sürekli gelişimi sağlarlar.
  • Sosyal ve çevresel projelere katkıda bulunurlar.
  • Diyabeti Değiştirmek ve Hemofilide Olanakları Değiştirmek ile ilgili farkındalıklarını artırırlar.

Novo Nordisk, çalışanlarına “Hayat Değiştiren Kariyerler” sunmayı arzulamaktadır. Şirketin eğitim ve gelişim prensibi, tüm çalışanların bulundukları pozisyonun gereğini yerine getirebilecek yetkinliklere sahip olmalarını, gelecekte alacakları görevlere hazırlanmalarını ve potansiyelleri ölçüsünde en iyi şekilde kendilerini geliştirmelerini sağlamak şeklinde özetlenebilir.
 

Novo Nordisk Türkiye İK olarak hedeflerimiz;
  • Novo Nordisk Tarzı ile gurur duyacak ve bağlılık sergileyecek yetenekli bireyleri kurumumuza çekmek ve bünyemizde tutmak
  • Bireylerin hayat değişten kariyerlere sahip olabilmeleri için gerekli çalışma ortamını yaratmak
  • Çalışanlarımızı, potansiyellerini gerçekleştirmeleri için desteklemek ve böylece şirket olarak potansiyelimizin ötesine geçmek

Novo Nordisk’in “Hayat Değiştiren Kariyerler” konseptiyle sunduğu kariyer yolculuğu, kişisel farkındalık ve kişisel gelişim planlarını önceliklendirir ve kariyer gelişimine verilen önem organizasyon içinde görünür olarak desteklenir.