İlkelerimiz

Novo Nordisk, Novo Nordisk Tarzı ile firmamızı işletme şeklimiz arasında bağ kuran bir dizi ilke tanımlamıştır.

Dış paydaşlarımıza, her bir ilke ile kararlarımıza yön veren prensipler hakkında bilgi verilmektedir. Bunlar işletmemiz ile ilgili 14 kritik alanı kapsamaktadır.

Kurum içi, personelimiz için, ilkeler işlerimizi nasıl yöneteceğimize dair temel prensiplere ilişkin üst düzey kılavuz sağlamaktadır. Her bir ilke, Yönetim Kurulu direktifi altında faaliyet gösteren bir kurum içi kurul veya komitenin mülkiyetindedir. İlkeler kuruluş genelinde çalışma prosedürleri ile tatbik edilmektedir.

Novo Nordisk’te ilkeler kapsamındaki 14 kritik alan şunlardır:


1. Biyoetik

Novo Nordisk’te insanlara, hayvanlara ve çevreye saygılı bir şekilde biyolojik ilaçları keşfedecek, geliştirecek ve üreteceğiz.

Bu aşağıdakileri yapacağımız anlamına geliyor:

 • Performansımızı durmaksızın geliştireceğiz
 • Novo Nordisk’te biyoetik farkındalığı teşvik edeceğiz
 • İnsanları, hayvanları, insan materyallerini ve gen teknolojisini içeren araştırmalarda yüksek küresel etik standartlar uyarınca faaliyet göstereceğiz
 • Dış ortaklarımız, sözleşmeli araştırma kuruluşları ve tedarikçilerimize yüksek etik standartlara bağlılık şartı koşacak ve performanslarını izleyeceğiz
 • Etik ikilemlerle başa çıkmamıza yardımcı olacak paydaş diyalogları ve ortaklıklara gireceğiz
 • Uluslararası sözleşmelere uygun hareket edeceğiz.

2. İş etiği

Novo Nordisk’te rekabetçi sonuçlar elde etmek için bütünlük içinde hareket edeceğiz.

Bu aşağıdakileri yapacağımız anlamına geliyor:

 • Değer zinciri boyunca yüksek iş etiği standartlarını sürekli uygulayacağız
 • Günlük sorunları Novo Nordisk Tarzı kılavuzluğunda ele alacağız
 • İş kararları ve uygulamalarımız konusunda şeffaf olacağız
 • Bütün yasalar, yönetmelikler ve Birleşmiş Milletler Global Sözleşmesi ile bütünlük ve uyum içinde hareket etmekten kendimizi sorumlu tutacağız.

3. İletişim

Novo Nordisk’te kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlarımızla etkili iletişim kuracağız.

Bu aşağıdakileri yapacağımız anlamına geliyor:

 • Net – anlaşılır ve isabetli
 • Güvenilir – açık, dürüst ve dengeli, hem iyi haber hem de kötü haberlerde
 • İlgili – iletişim kurduğumuz kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya özgü ve zamanında
 • Saygılı – iletişim kurduğumuz ya da iletişim konusu tüm kişilere
 • İki taraflı – paydaşlarımızla aramızda diyaloğu teşvik edici şekilde iletişim kuracağız.

4. Çevre

Novo Nordisk’te faaliyetlerimize bağlı kaynak kullanımını ve çevre üzerindeki etkiyi azaltacağız.

Bu aşağıdakileri yapacağımız anlamına geliyor:

 • Performansımızı durmaksızın iyileştireceğiz
 • Değer zinciri boyunca tüm karar süreçlerine çevresel değerlendirmeleri dahil edeceğiz
 • Daha sürdürülebilir prosesler ve ürünleri teşvik edeceğiz
 • Paydaş diyaloğu ve ortaklıklara gireceğiz
 • BM Küresel İlkeler Sözleşmesine riayet edeceğiz.

5. Finans

Novo Nordisk’te, bağımsız bir firma olarak büyüyecek ve paydaşlarımız için rekabetçi değer yaratımını garantileyeceğiz.

Bu aşağıdakileri yapacağımız anlamına geliyor:

 • Kısa ve uzun vadeli hırslı finansal hedefler koyacağız
 • Kritik iş kararlarına finansal bakış açısını dahil edeceğiz
 • Rekabetçi sermaye maliyetinde iş fırsatlarını yakalamak için finansal esneklik sağlayacağız
 • Riskleri kontrol edeceğiz
 • Sorumluluk ilkesiyle rekabetçi vergi düzeyi peşine düşeceğiz
 • Küresel olarak etkili en iyi uygulama süreçleri ve müşteri zihniyetini kullanacağız.

6. Küresel sağlık

Novo Nordisk’te, dünya genelinde hastaların daha iyi yaşam sürdürmelerine yardımcı olmak üzere uzmanlık alanlarımız bünyesinde yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler keşfedecek, geliştirecek ve sunacağız.

Bu aşağıdakileri yapacağımız anlamına geliyor:

 • Dünya Sağlık Örgütü Küresel NCD Eylem Planı, 2013-2020 amaçlarına destek olacağız
 • Karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları ele alan yeni ve daha iyi tedaviler, ürünler ve hizmetler sağlamak üzere araştırmalarımıza devam edeceğiz
 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ihtiyacı olanlar için erişilebilir kılabilmek için insiyatif alacağız
 • Sürdürülebilir sağlık bakımı sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağız
 • Herkes için eşit hakları ve sağlık bakımına eşit erişimi savunacağız.

7. Bilgi güvenliği

Novo Nordisk’te çalışanlar, taşınmazlar ve IT ile ilgili iş açısından kritik bilgilerin güvenliğini koruyacağız.

Bu aşağıdakileri yapacağımız anlamına geliyor:

 • Herhangi bir formda iş açısından kritik bilgilerin işlenmesi ve kullanımını koruyacağız
 • Bilgi güvenliğine ilişkin farkındalığı artıracağız
 • Yeterli güvenlilik önlemlerinin alınmasını sağlayacağız
 • Bilgi güvenliğinin durumunu daima izleyecek, inceleyecek ve rapor edeceğiz
 • Zayıf noktalar, kazalar ve ihlallerin tespit edilip, giderildiğinden emin olacağız.

8. Bilgi teknolojisi

Novo Nordisk’te global rekabet gücümüzü desteklemek üzere en iyi ve kanıtlanmış bilgi teknolojisini kullanacağız.

Bu aşağıdakileri yapacağımız anlamına geliyor:

 • İşe dayalı- küresel bilgil teknolojisi (BT) stratejilerini garantileyeceğiz
 • Projeler, sistemler ve altyapı faydalarını maksimuma çıkarmak üzere etkili BT denetim uygulamalarını kullanacağız
 • Standart ve konsolide bir BT operasyonu sürdüreceğiz
 • Aplikasyon sayısını en aza indirip, standart çözümleri uygulamaya koyarak BT yapısını basitleştireceğiz
 • BT maliyetlerini şeffaf ve rekabetçi hale getirerek kontrol edeceğiz
 • BT risklerini dengeli güvenlik kontrolleri ile en aza indireceğiz.

9. Yasal

Novo Nordisk’te firmamızı yasaya uyumlu olarak yönetecek ve firmanın varlıkları ve çıkarlarını koruyacağız.

Bu aşağıdakileri yapacağımız anlamına geliyor:

 • Tüm ilgili yasa ve düzenlemelerin tahrir ve niyetine riayet edeceğiz
 • Uyumu ve sağlam iş kararlarını sağlamlaştırmak üzere yasal farkındalığı ve etik davranışı teşvik edeceğiz
 • Dünya genelinde firmaya değer katan fırsatları kollayacak ve yasal riskleri kontrol edeceğiz
 • Başkalarının yasal haklarına saygı duyacağız
 • İyi şirket denetimini garantileyeceğiz.

10. İş sağlığı ve güvenliği

Novo Nordisk’te önlem ve kesintisiz iyileştirme kritiktir. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarımızın sağlığını desteklemek için çaba göstermekteyiz.

Bu aşağıdakileri yapacağımız anlamına geliyor:

 • Dünya genelindeki yüksek iş sağlığı ve güvenliği standartlarına göre faaliyet göstereceğiz
 • Çalışanlarımızı işyeri güvenliği açısından eylemlerinden sorumlu tutacağız
 • Sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik edeceğiz
 • Çalışma ortamından ekonomi veya verimlilik nedeniyle ödün verilmemesini garantileyeceğiz
 • İlgili uluslararası sözleşmeleri takip edeceğiz.

11. Çalışanlar

Novo Nordisk’te çalışanlarımız için cazip, hoş ve etkili iş ortamı sağlamaktayız.

Bu aşağıdakileri yapacağımız anlamına geliyor:

 • Küresel olarak farklı yetenekleri firmamıza çekiyoruz
 • Herkes için eşit fırsatlar sağlayarak kucaklayıcı ve saygılı bir iş ortamı sağlıyoruz
 • Kendimizi çalışanlarımızın sürekli gelişimine adıyoruz
 • Çalışanlarımızın yetenek yönetimi, bağlılık ve performansını teşvik eden liderler çıkarıyoruz
 • Pazarda rekabetçi istihkak ve istihdam koşulları sağlıyoruz
 • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi kılavuzu prensiplerini takip ediyoruz.

12. Satın alma

Novo Nordisk’te satın alma ücretin teslimat, kalite ve riskin yanı sıra sosyal, çevresel ve etik sorumluluğa karşı dengelendiği en iyi şartlarda gerçekleştirilecektir.

Bu aşağıdakileri yapacağımız anlamına geliyor:

 • Novo Nordisk standartlarına uyumlu olarak seçilen tedarikçilerden satın alacağız
 • Küresel satın alma gücümüzü kullanılarak Novo Nordisk için değer yaratacağız
 • Tedarikçilerimizle duruma hakim ve proaktif olarak iletişim kuracağız
 • Stratejik öneme sahip tedarikçilerle yakın işbirliği oluşturacağız
 • Hediye kabul etmeyeceğiz.

13. Kalite

Novo Nordisk’te hasta güvenliği, ürün kalitesi ve uyumu koruyarak tüm paydaşlarımızın beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere kaliteyi garanti etmekteyiz.

Bu aşağıdakileri yapacağımız anlamına geliyor:

 • Hastalar için düşük riske sahip yüksek kaliteli ürünler geliştirecek ve dağıtacağız
 • Kalite kontrol sisteminin etkililiğini sağlayıp, her zaman daha da iyileştireceğiz
 • Hasta güvenliliği veya uyumdan ödün vermeden iş performansını optimize edeceğiz
 • Hasta güvenliliği ve ürün kalitesini sağlayan mevzuatı teşvik edeceğiz
 • Firma ve tüm tedarik zinciri boyunca kalite farkındalığını teşvik edeceğiz
 • Hiçbir zaman kaliteden ödün vermeyeceğiz.

14. Risk yönetimi

Novo Nordisk’te devam eden firma büyümesini garantilemek ve çalışanlarımızı, varlıklarımızı ve itibarımızı korumak üzere proaktif risk yönetimini benimseyeceğiz.

Bu aşağıdakileri yapacağımız anlamına geliyor:

 • İş esnekliğini korurken, etkili ve entegre risk yönetimi sistemi kullanacağız
 • İşimizle ilişkili materyal risklerini tespit edip değerlendireceğiz
 • Riskleri izleyecek, kontrol edecek ve azaltacağız.