Temel unsurlar

 

Novo Nordisk Tarzı’nın uygulamada nasıl olduğunu anlatan 10 temel unsurdan oluşmaktadır. Temel unsurlar, yöneticilerin ve çalışanların organizasyonel birimlerinin Novo Nordisk Tarzı ile ne derece uyumlu çalıştığını değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Temel unsurlar; çalışma şeklimizi Novo Nordisk Tarzı’nı tanımlayan düşünce yapısı ve değerler ile uyumlu kılmak için alınabilecek aksiyonları tespit etmek için önemli bir araç sunmaktadır.

1. Hasta odaklı iş yaklaşımı ile değer yaratırız.

2. Hırslı hedefler koyarız ve mükemmellik için çaba gösteririz.

3. Finansal, çevresel ve sosyal performansımızdan sorumluyuz.

4. İş ortaklarımızın yararı için yenilik sağlarız.

5. Başlıca iş ortaklarımız ile iyi ilişkiler kurarız ve bunu sürdürürüz.

6. Herkese saygılı davranırız.

7. Bireysel performans ve gelişime odaklanırız.

8. Sağlıklı ve bağlılığı sağlayan bir çalışma ortamına sahibiz.

9. Çalışma yöntemimizi sürekli iyileştiririz ve yalınlık için çaba gösteririz.

10.  Kalite ve iş ahlakından asla ödün vermeyiz.