Tarihçe

Bugün tanıdığımız Novo Nordisk’in ardında 90 yıl önceye uzanan heyecan verici bir hikaye yatmaktadır. Hikayemiz, 1923 yılında kurulan Nordisk Insulinlaboratorium ve 1925 yılında kurulan Novo Terapeutisk Laboratorium adlı iki küçük Danimarka firmasıyla başlamaktadır. İki firma, iki Kanadalı bilim adamı tarafından yeni keşfedilen, devrim niteliğindeki yeni insülin ilacını üretmeye başlarlar.


Geçmişten güç alıyor, geleceğe bakıyoruz 

Daha ilk günlerinden itibaren Nordisk ve Novo firmalarının her ikisi de diyabetlilerin yararlanacağı ürünler geliştirmeye odaklanırlar. Birbirleriyle yoğun rekabet içerisinde olan firmalar alanlarının en iyi iki firması haline gelirler. Sonunda 1989 yılında birleşme kararı alarak, o tarihten bu yana diyabet tedavisi, hemofili tedavisi, büyüme hormonu tedavisi ve hormon replasman tedavisi alanlarında lider pozisyona sahip olan ve süratle büyümeye devam eden Novo Nordisk’i oluştururlar. 

Günümüzde Novo Nordisk Tarzı; hastalar, çalışanlar, toplum ve yatırımcılar için sorumluluk taşımaktadır. 

Gelecekte de Novo Nordisk’in kurucularının mirasını ileri taşımaya ve diyabeti değiştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Geçmişimiz bize bunun yapılabileceğini göstermektedir.
 

Tarihçemiz

2014 

Gelişmiş protein ve saflaştırma teknolojisini temel alan ve hemofili A’lı kişiler için FVIII tedavisinde yeni bir seçenek olan ürününü piyasaya sürer.

2013

Ultra-uzun etki süresine sahip yeni nesil bir bazal insülin analoğunu piyasaya sürer.

2012

Faktör XIII-A alt ünitesi konjenital eksikliğine yönelik rekombinant bir ürün piyasaya sürer.

2010

Vajinal atrofisi olan kadınlar için en düşük vajinal östrojen dozu içeren ürünü piyasaya sürer.
Novo Nordisk özellikle çocuklar için geliştirilmiş yeni bir insülin kalemini piyasaya sürer. Başlangıçta Danimarka’da piyasaya sürülen kalem bir bellek fonksiyonu ve doz uygulama için yarım ünitelik artırmaları içerir.

2009

Tip 2 diyabetli yetişkinlerin günde bir kez tedavisi için insan Glukagon-Benzeri Peptid-1 (GLP-1) analoğunu Avrupa’da piyasaya sürer.

2007

Menopozal semptomları olan kadınlar için ilk ultra-düşük dozlu oral HRT'yi ABD’de piyasaya sürer.

Montes Claros, Brezilya’da Novo Nordisk Danimarka dışında en büyük insülin üretim tesisinin açılışını yapar.

2006

Novo Nordisk WWF ile firmanın karbon emisyonunu 2004’e kıyasla 2014 itibariyle azaltmasını taahhüt eden bir anlaşma imzalar. Novo Nordisk WWW İklim Koruyucular girişimine katılan dünyadaki 10. firmadır. 

2005

Novo Nordisk Hemofili Vakfı, gelişmekte olan dünyada hemofili tedavisinde ilerleme açısından gerekli ihtiyaca karşılamak amacıyla kurulur.

2004

Uzun etkili bazal insülin analoğunu piyasaya sürer.

Novo Nordisk, firmanın “faaliyetlerini finansal, çevresel ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde yürütmeye çabalayacağını” belirtmek üzere tadil sözleşmesi hazırlar.

2003

Dünyanın ilk kullanıma hazır büyüme hormonu kalemini piyasaya sürer.

2002

İyi şirket prensiplerini ve insan hakları, işgücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında deneyim edinilmesini teşvik eden bir platform olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalar.

Hazır karışım premiks insülin analoğunu piyasaya sürer.

2001

Özel olarak görüşü zayıflamış ve el becerisi azalmış insülin kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun tasarlanmış ilk insülin uygulama sistemini piyasaya sürer.

Novo Nordisk gelişmekte olan ülkelerde diyabet tedavisini iyileştirmek amacıyla Dünya Diyabet Vakfı’nı kurar.

Kolay ve esnek kullanım için tasarlanmış yeni bir kullanıma hazır insülin kalemini piyasaya sürer.

2000

Novo Nordisk, Novo Grup çatısı altında faaliyet gösteren üç ayrı şirkete ayrılır: Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S ve Novo A/S.

1999

Novo Nordisk ilk sosyal raporunu yayınlar.

Firmanın ilk modern insülini olarak hızlı etkili insülin analoğunu piyasaya sürer.

Özel bir kalem sisteminde dünyanın ilk sıvı büyüme hormonunu piyasaya sürer.

1998

Postmenopozal kadınlar için ilk düşük dozlu kesintisiz kombine oral HRT kullanıma sunulur.

Tip 2 diyabet için yeni bir oral tedaviyi ABD’de ve çeşitli Avrupa ülkelerinde piyasaya sürer.

1996

İnhibitör reaksiyonu görülen hemofili hastalarının tedavisi için yeni bir ürünü piyasaya sürer.

1994

Novo Nordisk bir çevre raporu yayınlayan Danimarka’daki ilk firma firma olur.

1992

Steno Memorial Hastanesi ve Hvidøre Hastanesi, Steno Diyabet Merkezi olarak birleşir.

1991

Novo Nordisk Uluslararası Ticaret Odası (ICC) çevre anlaşmasına katılır.

1989

Nordisk Insulinlaboratorium, Nordisk İnsülin Vakfı ve Novo Vakfı, Novo Nordisk Vakfı olarak birleşir. Hedef, Novo Grup şirketlerinin faaliyetleri için sağlam bir zemin sağlamak ve bilimsel amaçları desteklemektir.

Novo Industri A/S ve Nordisk Gentofte A/S, Novo Nordisk A/S olarak birleşir. Dünyanın ilk kullanıma hazır insülin enjeksiyon sistemini piyasaya sürer.

1988

Atropik vajinit için ilk vajinal tableti piyasaya sürer.

Nordisk genetik olarak işlenmiş insan büyüme hormonunu piyasaya sürer.

1987

Novo genetik olarak işlenmiş maya hücrelerinin yardımı ile insan insülini üretimini başlatır.

1985

Yenilenebilir insülin kartuşları ile, dolmakalem görüntüsünde bir enjeksiyon sistemi piyasaya sürülür.

1982

İnsan insülini ile birebir benzeyen dünyanın ilk insülin preparatını piyasaya sürer.

1981

Novo İskandinavya’da New York Menkul Kıymetler Borsasında kote edilen ilk firma haline gelir.

1974

Novo B hisseleri Kopenhag Menkul Kıymetler Borsasında kote edilir.

1973

Mevcut en saf insülin kullanıma sunulur. Nordisk, büyüme hormonu eksikliğinin tedavisi için büyüme hormonunu piyasaya sürer.

1953

Novo uzun etkili insülin-çinko süspansiyonunu piyasaya sürer

1951

Novo bilimsel, sosyal ve insani amaçları destekleme hedefiyle ve firma için mümkün olan en iyi himayeyi sağlamak üzere Novo Vakfı’nı kurar.

1947

Novo’nun fermantasyonla üretilen ilk ürünü piyasaya sürülür.

1946

Nordisk uzun etkili nötral bir insülin olan izofan insülini geliştirir.

1938

Novo Hvidøre Diyabet Sanatoryumu’nu kurar.

1932

Nordisk Steno Memorial Hastanesi’ni kurar.

1926

Nordisk fizyolojik ve endokrinolojik araştırmaları ve İskandinavya’daki diyabetli kişileri desteklemek amacıyla Nordisk İnsülin Vakfı’nı kurar.

1925

Novo Terapeutisk Laboratorium kurulur.

1923

Nordisk Insulinlaboratorium kurulur.