Edinsel Hemofili


Edinsel hemofili, toplumda yaklaşık milyonda bir oranında son derece nadir görülen otoimmün bir hastalıktır. Edinsel hemofili, daha önceden hemostaz sistemi normal olan bireylerde, FVIII’e karşı antikorun (inhibitör) kendiliğinden gelişmesi sonucu oluşur.


Kaynakça:
  • Demir, M., Ünüvar A. ve THD Hemofili Çalışma Grubu. Edinsel Hemofili A, Tanı ve Tedavi Kılavuzu, Ulusal Tedavi Kılavuzu 2011, Türk Hematoloji Derneği
  • http://www.novonordisk.com/patients/haemostasis-management/disease-areas-introduction/disease-areas-acquired-haemophilia.html, erişim tarihi: 19.03.2015