Faktör VII Eksikliği


Konjenital faktör VII (FVII) eksikliğinin toplumda görülme sıklığı 1/300.000–500.000 olarak bildirilmiştir; nadir rastlanan kalıtımsal bir hastalıktır. Hastalığın etkileri geniş bir yelpazeye yayılsa da, en yaygın karşılaşılan semptomlar mukoza kanaması, kolay morluk oluşması ve eklem içi kanamalardır. Kadınlarda semptom görülme olasılığı, komplike menoraji (anormal derecede ağır geçen regl dönemler) olasılığına bağlı olarak daha yüksektir. Operasyon sonrası dönemde kanama da, FVII eksikliği olan hastalarda yaygın bildirilen semptomlardandır. Tedavisi, eksik olan faktörün yerine konması ile yapılmaktadır. Günümüzde tek başına FVII içeren preparatların kullanıma girmesiyle hastaların tedavisi büyük ölçüde kolaylaşmıştır.


Kaynakça:
  • Fışgın, T. ve THD Hemofili Bilimsel Alt komitesi Çalışma Grubu. Faktör VII eksikliği, Tanı ve Tedavi Kılavuzu, Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013, Türk Hematoloji Derneği
  • http://www.novonordisk.com/patients/haemostasis-management/disease-areas-introduction/disease-areas-factor-VII-deficiency.html, erişim tarihi: 19.03.2015