Kilo Yönetimi

OBEZİTE NEDİR?

Kilo Yönetimi

Çevre Faktörü

Aşırı büyük porsiyonlara maruz kalma, bilgisayar başında geçirilen uzun süreler ve sağlıksız gıdalara erişimin kolay alması3 gibi nedenler dahil olmak üzere çevre birçok açıdan obeziteye katkıda bulunmaktadır.

Kilo Yönetimi

Genetik Faktörler

Bazı bireyler aile öykülerine bağlı olarak genetik olarak obeziteye daha yatkındır.

Kilo Yönetimi

Fizyolojik Faktörler

Genellikle, obezite vücuda giren enerji miktarı ile çıkan arasında bir dengesizlik söz konusu olduğu ve fazla enerji miktarının yağ dokusu olarak depolandığı zaman ortaya çıkar. 3 Ancak, enerji dengesi, iştah ve enerjinin harcanmasını düzenlemek üzere entegre olarak faaliyet gösteren sindirim sistemi, pankreas ve yağ dokularından salınan periferik hormonal sinyallerden alınan girdi ile beyin tarafından merkezi olarak düzenlenen kompleks bir mekanizmadır.

Kilo Yönetimi

Psikolojik Faktörler

Stres,3 sıkıntı3 ve psikolojik rahatsızlıklar5 aşırı beslenmeyle ilgili etkenler olup obeziteye neden olmaktadır.3,5

 

Obezite, fizyolojik, psikolojik, çevresel, sosyoekonomik faktörlerden etkilenen çok bileşenli, multifaktöriyel bir hastalıktır.¹ ²

 

Bu faktörler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen yukarıdakilere tıklayınız.

Kilo Yönetimi

Sosyoekonomik Faktörler

 

Bir bireyin yaşadığı yer, içinde yaşadığı toplum ve gelir düzeyi obezite geliştirme olasılığını etkileyebilir.2 Düşük gelirli ülkelerde, sosyoekonomik durumu yüksek bireylerin obezite olma olasılığı daha yüksek seyrederken, daha yüksek gelir düzeyi olan ülkelerde, sosyoekonomik durumu yüksek bireylerin obezite olma olasılığı daha düşüktür.

 

Vücut Kitle İndeksine (VKİ) dayalı vücut ağırlığı sınıflandırması7

VKİ = kilogram cinsinden ağırlık bölü metre cinsinden boyun karesi (kg/m2).7

 

Kilo Yönetimi

-İlgili komplikasyonlar ve ölüm oranı2.

Kilo Yönetimi
Kilo Yönetimi

Obezite bir Hastalık mıdır?

Kilo Yönetimi
Kilo Yönetimi
Kilo Yönetimi

ACTION çalışması bulguları

Obeziteli bireylerin %65’i obezitenin bir hastalık olduğuna inanmaktadır13is bir hastalık.13

% Obezitenin “bir hastalık” olduğuna inanmaktadır

Obeziteli bireyler

Sağlık çalışanları

Obeziteli bireylerin üçte ikisinden fazlası ve sağlık çalışanlarının yarısından fazlası obezitenin; yüksek tansiyon, diyabet ve depresyon gibi diğer birçok sağlık durumu kadar ciddi veya daha bile ciddi olduğunu düşünmektedir.13

Obeziteli bireyler: n=3.008.

Sağlık çalışanları: n = 600613

ACTION Çalışması hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayınız.

ACTION çalışması bulguları

Obezitenin birçok profesyonel tıbbi kuruluş tarafından bir hastalık olarak tanınmasına rağmen, ACTION Çalışması, obeziteli bireylerin %45'inin henüz resmi bir obezite tanısı almadığını göstermiştir.13

Obeziteli bireylerin %55'ine obezite tanısı konulduğu bildirilmektedir*

Geçtiğimiz 5 yıl içinde sağlık çalışanları ile kilo kaybı görüşmesi olan %71'i

Obeziteli bireyler: n=3.008.

Sağlık çalışanları: n = 600613

 

ACTION-Obezite çalışması, obeziteli bireylerin yüzde 45'inin obezite tanısı almadığını gösteriyor

ACTION Çalışması hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayınız. 

 

Obezitenin bir hastalık olarak kabul edilmesi, genel obezite yönetimini iyileştirebilir.14

Kilo Yönetimi

Ayrıca şu konular da ilginizi çekebilir:

Kilo Yönetimi

Neden obezite bir hastalık olarak 

kabul edilmelidir?

Bu kısa videoda, Profesör Le Roux obezitenin bir hastalık olarak kabul edilmesinin faydalarını açıklamaktadır.

Günümüzde obezitenin medikal tedavisiyle

ilgili gelişmeler nelerdir?

Profesör Sharma tıp alanında obezitenin bir hastalık olarak tanınması ve kabul edilmesi konusunda yaşanan gelişmelere dikkat çekmektedir.

Kilo Yönetimi

Küresel Obezite Trendleri Nasıl Değişti?

Küresel obezite prevalansı 1975'ten bu yana neredeyse üç kat arttı. 2016 yılında, 18 yaş üstü 1,9 milyardan fazla yetişkin aşırı kiloluydu. Bunların %13'ünde obezite vardı.15

Kilo Yönetimi

KADIN

Kilo Yönetimi

ERKEK

Kilo Yönetimi
Kilo Yönetimi

Hangi Komplikasyonlar Obeziteyle İlişkilidir?

Kilo Yönetimi

Obezite 195'ten fazla komplikasyonla ilişkilidir.18

Obezite ve buna bağlı komplikasyonların tedavi edilmesinin küresel ekonomik etkisi yılda 800 milyar dolar ve 2025 yılına kadar 1,2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Obezitenin maliyeti, küresel maliyetin 2030 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşacağı kardiyovasküler hastalıklar gibi diğer bulaşıcı olmayan hastalıklarla karşılaştırılabilir seviyededir.25

 

Uyku apnesi

Obeziteli bireylerde uyku apnesi görülme sıklığı %45 gibi yüksek bir değer olarak bildirilmiştir.¹⁹

Dislipidemi

Obeziteli bireylerde dislipidemi görülme sıklığı %49,7 gibi yüksek bir değer olarak bildirilmiştir.²⁰

Kalp-damar hastalığı (Kardiyovasküler: KV)

Kardiyovasküler hastalıklar, obeziteli bireylerde en önde gelen ölüm nedenidir.²¹

Tip 2 diyabet

Obeziteli olmayan birine kıyasla tip 2 diyabet gelişme olasılığı obeziteli erkek ve kadınlarda sırasıyla yaklaşık 7 ve >12 kat daha yüksektir.²²

Safrakesesi rahatsızlığı

Obeziteli olmayan birine kıyasla safra kesesi hastalığı gelişme olasılığı obeziteli erkek ve kadınlarda sırasıyla yaklaşık 1,5 ve 2kat daha daha yüksektir.²²

Kanser (çeşitli)

ABD'de tanı konulan kanserlerin %40'ı (13 kanser türünde) aşırı kilo ve obezite ile ilişkilidir.²³

Osteoartrit

Obeziteli olmayan birine kıyasla osteoartrit geliştirme olasılığı obeziteli erkek ve kadınlarda sırasıyla yaklaşık 4 ve 2 kat daha yüksektir.²²

Kilo Yönetimi

%5 veya daha fazla kilo vermenin faydaları nelerdir?

Kilo Yönetimi

ACTION çalışması bulguları

Bilimsel literatürde, %5 veya daha fazla bir kilo kaybının, obezite ile ilgili bazı komplikasyon riskinin iyileştirilmesine ve azaltılmasına yardımcı olabileceği belirtilmektedir.26-28,31-34  Obeziteli bireyler (%84) ve sağlık çalışanları (%88), %10 kilo kaybının genel sağlık için yararlı olduğu konusunda hemfikirdir.13

Kilo Yönetimi

ACTION Çalışması hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayınız.

Kilo Yönetimi

VKİ (Vücut Kitle İndeksi) ölüm riskini nasıl etkiler?

Araştırmalar, yüksek VKİ'nin yaşam süresi beklentisinde 10 yıla kadar azalma  ile ilişkili olduğunu göstermektedir.35

22.5-25.0 kg/m 2 aralığının üzerindeki her 5 kg/m 2 VKİ artışında, toplam ölüm oranında %30 artış vardır. * 35

Kilo Yönetimi

Prospective Studies Collaboration. Body-mass index and cause-specific mortality in 900,000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies. Lancet. 2009;373(9669):1083–1096.

 

‡Erkek katılımcılardan elde edilen veriler.

Kilo Yönetimi

Obezite, zihinsel sağlık problemleriyle ilişkilidir.

Obeziteli bireylerde zaman içinde depresyon gelişme riski %55 artarken, depresyondaki bireylerde obezite riski %58 artmıştır.36

Bazı çalışmalar kilo damgalamasının obeziteli bireyler üzerindeki etkisinin depresyona ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin düşmesine yol açabileceğini ortaya koymuştur.36

Kilo Yönetimi

Obezite ve kardiyovasküler hastalık arasındaki bağlantı nedir?

Kardiyovasküler hastalıklar, obeziteli bireylerde en önde gelen ölüm nedenidir.²¹

Kilo Yönetimi
Kilo Yönetimi

Tip 2 diyabetli bireylerde kilo kaybı kan basıncı, trigliseritler ve HbA1c seviyeleri gibi çeşitli kardiyovasküler risk faktörlerini azaltabilir.27

Kilo kaybı kategorisine göre HbA1c %'de değişim27

Kilo Yönetimi
Kilo Yönetimi

Kilo kaybı kategorisine göre KB’de değişim27

Kilo Yönetimi
Kilo Yönetimi

Trigliseritlerde de kilo kaybı kategorisine göre değişim27

Kilo Yönetimi
Kilo Yönetimi

KB = kan basıncı; KV = kardiyovasküler; DKB = diyastolik kan basıncı; HbA1c = glise edilmiş hemoglobin; HDL = yüksek yoğunluklu lipoprotein; SKB= sistolik kan basıncı.

Kilo Yönetimi

Yaklaşık %7 kilo kaybı, tip 2 diyabet insidansında %58 azalma olduğunu göstermiştir.26

Kilo Yönetimi

Her 1 kg kilo kaybı, HDL seviyelerini 0.009 mmol/L23 artırabilir.

Kilo Yönetimi

≥%5 kilo kaybına ulaşmak, uyku apnesi progresyonunda %80 risk azalmasına yol açabilir30

Kilo Yönetimi

VKİ fiziksel işlevselliği etkiler mi?

VKİ ne kadar yüksek olursa, yürüme ve giyinme gibi hareket içeren aktivitelerde bozulmuş fiziksel işlevsellik riski o kadar artar.37,38

Kilo Yönetimi

SF-36 = uluslararası sağlıkla ilgili yaşam kalitesi anketi.

Hopman WM, Berger C, Joseph L, et al. The association between body mass index and health-related quality of life: data from CaMos, a stratified population study. Qual Life Res 2007; 16:1595–1603.

Kilo Yönetimi

Kilo vermek ve verilen kiloyu korumak neden zor?

Kilo kaybına verilen fizyolojik tepkiler kilo almayı kolaylaştırır.4,39-42

Kilo kaybı vücudun, iştah, enerji alımı44 ve enerji tüketimini kontrol eden ve vücudun açlığı artırmasına ve metabolik hızı43 düşürmesine neden olan homeostatik sistemini43 değiştirir.

Obezitenin bilimsel dayanağı hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Obezite hastalık mekanizması videomuzu izleyin.

Kilo Yönetimi

Obeziteli bireylerde kilo kaybı, açlığı artıran iştah hormonlarında ve en az 1 yıl boyunca yemek yeme arzusunda artışa neden olur. 4

Kilo Yönetimi

Kilo kaybını korumak zordur.43,45,46

Uzun süreli 14 çalışmanın gözden geçirilmesi, obeziteli bireylerin diyetle elde edilen kilo kaybından sonra kilo aldıklarını ortaya koymuştur.45

Kilo Yönetimi

“… Kilo kaybı olan obeziteli bireylerde yüksek oranının oranı güçlü bir fizyolojik temeli vardır ve sadece eski alışkanlıkların gönüllü olarak yeniden başlatılmasının bir sonucu değildir. ”

Çalışma katılımcılarının kilo ve diyet durumları başlangıçta değerlendirilmiştir; kiloları diyet sona erdikten sonra yedi yıla kadar takip edimiştir. Bu veriler, uzun süreli takipleri olan 14 diyet çalışmasının değerlendirmesinden alınmıştır.45

Mann T, Tomiyama AJ, Westling E, Lew AM, Samuels B, Chatman J. Medicare's search for effective obesity treatments: diets are not the answer.  Am Psychol. 2007;622(3):220–233.

Kilo Yönetimi

ACTION çalışması bulguları

Obeziteli bireyler birçok kilo verme teşebbüsünde bulunur; ancak, yalnızca %10'u, ulaştığı kilo kaybını bir yıldan fazla bir süre boyunca koruyabilmektedir.13

Obeziteli bireylerin sadece %10'u kilo kaybını bir yıldan fazla koruyabilmiştir, %23'ü geçmiş yıllarda %10'luk bir kilo kaybı bildirmiş, bunların % 44'ü kilo kaybını bir yıldan fazla koruyabilmiştir (toplam obeziteli örnekleminin %10'u)

Kilo Yönetimi

ACTION Çalışması hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayınız.

Ayrıca şu konular da ilginizi çekebilir:

Profesor Arya Sharma

Kilo kaybını korumak neden zordur?

Profesör Arya Sharma, basitçe, bireylerin neden kilolarını geri alma eğiliminde olduklarını açıklıyor.

Kilo Yönetimi

Obezite nasıl tedavi edilebilir?

Obezite bütünsel olarak ve ciddi bir kronik hastalık değerlendirmesiyle tedavi edilmelidir.10,47

Kilo Yönetimi

ACTION çalışması bulguları

Obeziteli bireylerin sadece %55'ine obezite tanısı konulduğu bildirilmektedir. Bunların arasında, sağlık çalışanlarıyla kilo görüşmeleri yapanların sadece %24'ü, kilo ile ilgili bir takip randevusu planladığını bildirmiştir.13

Kilo Yönetimi

ACTION Çalışması hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayınız.

Kilo Yönetimi

Obezite tedavisi

Obezite tedavisi kanıta dayalı yaşam tarzı terapisi diyet, egzersiz ve davranışsal değişiklik içermelidir.47 Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve davranış tedavisi VKİ ≥25 kg/m2 olan tüm bireylerde birinci basamak müdahaleler olmalı ve kilo vermeye yönelik herhangi bir müdahalenin bir parçası olmalıdır.47 Ancak bu müdahaleler kilo kaybını sürdürmek için her zaman yeterli olmamaktadır.45,48

Yaşam tarzı tedavisi, VKİ’si 30 kg/m2 ve üzerinde olan veya VKİ’si 27 kg/m2 ve üzerinde olup en az bir obezite ilişkili komorbiditesi olan bireyler de yeterli klinik yarar sağlamazsa, obezite tedavisi farmakoterapi düşünülebilir.48 Obezite  ilaçlarları doğrudan merkezi sinir sistemine etki edebilir, iştahı azaltarak kilo kaybına neden olabilir veya periferik etki ederek gastrointestinal sistemden emilimi engelleyerek kilo kaybına neden olabilir.49

Bariatrik prosedürler VKİ ≥40 kg/m2 veya ≥35 kg/m2 olan komorbiditeleri olan bireylerde önerilen obezite yönetimi için üçüncü basamak müdahaledir. Bariatrik cerrahi, her biri farklı yaşam tarzı değişiklikleri gerektiren malabsorbsiyona yol açabilir veya kısıtlayıcı olabilir.50

Kilo Yönetimi

Obezitenin klinik yönetimi: AHA / ACC / TOS kılavuzları 201448

VKİ evresine göre obeziteli bireylerin kapsamlı tıbbi bakımı için klinik uygulama kılavuzları.48

Kilo Yönetimi
Kilo Yönetimi

ACTION çalışması bulguları

Obezitenin bir hastalık olarak tanınmasına rağmen, obeziteli bireylerin %82'si kilo vermeyi tamamen kendi sorumlulukları olduğunu düşünürler altında olduğunu kabul eder.13

Kilo Yönetimi

ACTION Çalışması hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayınız.

Obezite yönetimi hakkında obeziteli bireylerle diyalogun başlatılmasına veya takibine yardımcı olacak hasta etkileşimi araçlarımızı keşfetmek için buraya tıklayın.