Novo Nordisk Tarzı

Novo Nordisk Tarzı hakkında 

Novo Nordisk Tarzı, kim olduğumuzu, nereye ulaşmak istediğimizi ve şirketimizi oluşturan değerleri açıklamaktadır.

O tarihte henüz adı konmamış olsa da Novo Nordisk Tarzı’nın kökeni Novo Nordisk’in kurulduğu 1920’li yıllara kadar uzanmaktadır. O tarihten bugüne şirketimiz, kurucularımızın bile hayal edemeyeceği şekilde gelişmiştir. Bugün tüm tedavi alanlarımızda lideriz, tamamıyla global bir şirket olduk ve dünyanın her yerindeki milyonlarca hasta sağlık ve esenlikleri için bizim ürünlerimize güvenmektedir. Ve tüm bu yolculuk boyunca değerlerimize bağlı olmamız, bu noktaya gelmemizde yardımcı olmuştur.

Tüm Novo Nordisk çalışanları için geçerli olan Novo Nordisk Tarzı, çalışanlara yol göstermektedir. Novo Nordisk Tarzı, birbirimize ve şirket dışındaki paydaşlarımıza vermiş olduğumuz bir sözdür. Her çalışan Novo Nordisk Tarzı’na uygun hareket etmeli ve bunun pratikte ne anlama geldiğini meslektaşlarının anlamasına yardımcı olmalıdır.

Sözümüzün eriyiz

Novo Nordisk olarak, verdiğimiz sözleri takip etmek ve tuttuğumuzdan emin olmak için yıl boyunca devam eden bir geleneğe sahibiz. Novo Nordisk Tarzı da buna dahildir. Novo Nordisk Tarzı denetlemeleri olarak adlandırdığımız etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Kıdemli çalışanlar ‘denetçi’ olarak görevlendirilmekte ve birimlerdeki çalışanlar, yöneticiler ve iç paydaşlarla mülakatlar yapmak, belgeleri ve yerel iş uygulamalarını incelemek amacıyla şirket genelinde seyahat etmektedir. Sonuç olarak bu bilgiler, birimlerin Novo Nordisk Tarzı gerekliliklerine ne ölçüde uygun faaliyet gösterdiklerine ilişkin değerlendirmelerin temelini oluşturmaktadır. Denetçiler, geliştirilmesi gereken alanları tespit etmenin yanı sıra şirket genelinde paylaşılabilecek en iyi uygulamaları da belirlemektedirler.

Her birim, uygunsuzluk olasılığına ve işlerin etkilenme olasılığına bağlı olarak en az altı yılda bir denetlemeye tabi tutulmaktadır. Bu süreç içinde ortaya çıkan trendler ve gözlemler birleştirilerek Yönetici Kadroya üç ayda bir, Yönetim Kuruluna yılda bir sunulmaktadır.

Bu güvence, firmamızın sorumlu ve sürdürülebilir iş uygulamaları ve bağlılığı yüksek çalışan ve paydaşlara sahip olma kültürünü korumaya yardımcı olmaktadır. Denetlemeler, Novo Nordisk Tarzı’nın düşünce aşamasında kalmadığından, dünyanın her yerinde iş yapma tarzımızın aynı olduğundan emin olmamızı sağlamaktadır.