Hemostaz

 


Hemostaz nedir?

Hemostaz, kan damarlarındaki yaralanma ve kanamaya karşı insan vücudunun verdiği yanıtı tanımlar. Trombositler ile çok sayıda kan pıhtılaştırıcı proteinin (ya da faktörler) ve bu kapsamda kan pıhtısı oluşmasına neden olan ‘doku faktörü’nün koordineli çalışması sonucu oluşur. Doku faktörü, bir kan damarı yaralandığında ve kanamaya neden olduğunda kan içerisinde ortaya çıkan bir proteindir.

Sağlıklı insanlarda kanama kontrolü, süratle ve tıbbi müdahaleye gerek olmaksızın sağlanır. Büyük travmalarda ya da ameliyatlarda, kan kaybını ve buna bağlı hasarı minimize etmek amacıyla yeterli hemostazın sağlanabilmesi için genellikle hekimin hastaya yardımcı olması gerekir.

Bazı insanlarda doğuştan hemostaz sağlama yeteneğini bozan bir hastalık bulunur. Bu kanama hastalıklarının büyük bölümü kalıtsaldır. Bu hastalıklara örnek olarak hemofili verilebilir.

Hemostaz yönetimi

Hemofilili ve diğer pıhtılaşma faktörü eksikliği bulunan hastaların tedavisi, eksik pıhtılaşma faktörünün replasmanı (yerine koyma) tedavisine dayanır.

Kaynakça:
  • Anak, S. ve diğerleri. Pediatrik Hematoloji. İstanbul Medikal Yayıncılık, 2011
  • Özcan M. (Ed.) (2012). Hemostaz. Türk Hematoloji Derneği. 2012, Cilt 2, Sayı: 2.
  • http://www.novonordisk.com/patients/haemostasis-management/haemostasis-what-is-haemostasis.html, erişim tarihi: 19.03.2015