Glanzmann Trombastenisi

Glanzmann trombastenisi, trombosit yüzeylerindeki özel bir protein noksanlığı ya da fonksiyon bozukluğunun neden olduğu kalıtımsal bir kanama bozukluğudur. Glanzmann trombastenisi olan hastalarda trombosit tıkacı oluşmaması, pıhtılaşma sistemini zaafa uğratır.

Glanzman trombasteninin tipik özelliklerinden biri kanama süresinin normalden uzun olmasıdır. Klinik bulgular arasında en yaygın olarak erken yaşlarda başlayan ve tekrar eden mukokutanöz kanamalar görülmektedir. Burun kanaması ve gastrointestinal kanamalar erken çocukluk dönemlerinde görülmektedir. Kadınlarda menoraji ve doğum sonrası kanamalar da görülebilir.

Kanamalar trombosit transfüzyonları ile tedavi edilebilir. Ancak, hastalarda trombosit transfüzyonuna karşı antikor gelişebilir, bu durumda rekombinant FVII kullanması da tedavi seçenekleri arasındadır.


Kaynakça:
  • Anak, S. ve diğerleri. Pediatrik Hematoloji. İstanbul Medikal Yayıncılık, 2011
  • http://www.novonordisk.com/patients/haemostasis-management/disease-areas-introduction/disease-areas-glanzmanns-thrombasthenia.html, erişim tarihi: 19.03.2015