Kilo problemi kalıtsal mıdır?

 

Kilo problemi veya obezite yaşam tarzı, çevresel faktörler, bazı genetik faktörlerin varlığında ortaya çıkar ancak genetik bir hastalık olarak tanımlamak doğru değildir.

Tüm toplumda görülen yaygın obeziteye yol açan gene veya genler tespit edilememiştir

Kilo fazlalığı kalıtsal veya genetik bir hastalık değildir. Ancak bazı genetik hastalıklarda sendromlarda hastalığı bir parçası olarak görülebilir.

Aynı ortamda yaşayan kişilerin vücut ağırlıkları benzerdir. Aile bireyde obezite varsa diğer bireylerde de görülme olasılığı yüksektir. Bu gözlemden yol çıkarak genlerimizin obezite ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Yapılan çalışmalar, obeziteye genetik bir yatkınlık olabileceğini düşündürmekle birlikte tam olarak ortaya konulabilmiş değidir.

Genetik yatkınlığın kilo problemine yol açabilmesi için beslenme ve diyet düzeninde, yaşam tarzında ve diğer çevresel faktörlerin de işin içine girmesi gerekiyor.

Sağlıklı bir yaşam için ideal kilonun korunması, aktif yaşam tarzı ve iyileştirilmiş çevre koşulları gereklidir.

Kilo yönetiminiz için hekiminize başvurmayı unutmayınız.

Karmaşık bir hastalık olan obezite- bir diğer deyişle aşırı kiloluluk- çevre, yaşam tarzı ve genetik faktörlerin bileşimiyle ortaya çıkar. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) aynı ortamda yaşayan kişilerin vücut ağırlıklarındaki değişikliklere dayanarak genlerimizin obezite gelişiminde rol oynadığını vurgulamaktadır.

Obezite altta yatan etiyolojiye göre alt gruplara ayrılır:

i)  Monogeneik obezite; gelişme geriliği olmaksızın ileri derecede şiddetli obezite bulunur.

ii) Sendromik obezite; klinik olarak obeziteli kişilerde zeka geriliği, dismorfik özellikler ve organ spesifik gelişim anormallikleri gibi ek olarak ayırt edici özellikler vardır.

iii) Poligeneik veya sık görülen obezite; toplumun genelini etkiler ve artmış kardiyovasküler hastalık, diyabet riski gibi sağlık sorunları ile ilişkilidir.

Toplum genelini ilgilendiren obezitenin genetik çalışmalarında genler üzerinde bazı bölgeler belirlenmiş olsa da bu bulguların obezite için klinik anlamlılığı henüz kısıtlıdır. Güncel bilgilerimiz, bu bölgelerin genetik yatkınlığa yol açtığını desteklemekte olup araştırmacılar sık görülen obezitede aktif olarak rol alan daha fazla bölge bulunduğunu düşünmektedir.

Genetik yatkınlıktan obeziteye geçiş genel olarak beslenme ve diyet düzeninde, yaşam tarzında ve diğer çevresel faktörlerde meydana gelen değişiklikler sonucudur. Nadiren obeziteden sorumlu genler bulunsa da yaşam tarzı değişiklikleriyle sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkündür. Sağlıklı bir yaşam için ideal kilonun korunması, aktif yaşam tarzı ve iyileştirilmiş çevre koşulları gereklidir.

Kilo yönetiminiz için hekiminize başvurmayı unutmayınız.

Referanslar: 1. Herrera BM, et al. Curr Diab Rep 2010;10:498-505. 2. Genes and obesity. https://www.cdc.gov/genomics/resources/diseases/obesity/obesedit.htm. Son erişim tarihi 19.11.2019. 3. TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu, 2019.

İLGİLİ VİDEOLAR