Obeziteye çocukluk çağı sorunları da neden olabilir mi?

 

Fazla kilolu ve obeziteli bireylerde çocukluk çağında yaşadığı bazı olumsuz olaylar, yeme bozukluğuyla ilişkilendirilir. Çocukluk döneminde aile içinde veya okulda yaşanan olumsuz olaylar, ilerleyen dönemlerde ciddi psikolojik sorunlar yaratabilir. Bu oluşan psikolojik sorunlar bazı bireylerde yeme bozukluğunun alt yapısını hazırlar.

Yapılan araştırmalarda, çocukluk çağı örselenme yaşantılarının uzun dönemli olumsuz sonuçları arasında yeme bozukluklarının da yer aldığı bildirilmiştir. Çocukluk çağı travmaları ile; travma sonrası stres, intihar girişimi, kendine zarar verme eğilimi ve yeme bozuklukları gibi psikiyatrik tanılar arasında bir ilişkinin var olduğu saptanmıştır.

Maalesef ciddi boyutta stresli yaşantılara maruz kalan çocuklar, diğer çocuklara göre daha fazla yeme bozuklukları riski taşır.

Not: Konuyla ilgili psikolog yönlendirmesi tavsiye edilmektedir.

Referans:

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/273424

İLGİLİ VİDEOLAR