Fazla kilolar bedenimi ve duygularımı nasıl etkiler

 

Fazla kilo tek başına çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir veya beraberinde var olan bir sağlık sorununu ağırlaştırabilir. Fazla kilonun fizyolojik boyutunun yanında birçok psikolojik rahatsızlığı da ilgilendiren yönleri vardır. Fazla kilolu olma, sıklıkla sosyal önyargı oluşturan ve bireyin kilosundan utanmasına yol açan bir olgudur. 

Örneğin; çoğu toplumda fiziksel görünüm önemlidir. Bunun sonucu olarak; fazla kiloluları nedeniyle bireyler markette, okulda, sosyal ortamlarda, iş yerinde önyargı ya da ayrımcılık ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu da, bu kişilerde yaşamdan memnuniyetinin azalmasına neden olmaktadır. Bu gibi nedenlerden dolayı; fazla kilolu bireylerde depresif semptomlar ve depresyon daha yaygındır. 

Araştırmalara göre; fazla kilo özellikle sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini, fiziksel yeterlilik, dış görünüş, kendine güven ve sosyal fonksiyonları etkilemektedir. Fazla kilolu bireylerin benlik saygısının, normal kilolu olanlara göre anlamlı oranda düşük olduğu ve bu kişilerin bedenlerinden hoşnutsuz oldukları saptanmıştır. Fazla kilolu kişilerde ayrıca; damgalanma, gece yeme sendromu veya bir şeyi daha fazla yiyerek psikolojik doyum sağlamaya çalışma ve uyku bozuklukları gibi psiko-sosyal sorunlarda görülebilmektedir.

Sonuç olarak fazla kilolar, kişiye sadece fizyolojik zarar vermez, birçok psikolojik rahatsızlığı da peşinde getirir. En yaygın görünen etki ise depresyondur.   

İLGİLİ VİDEOLAR