Ülkemizde yeme bozukluğu sıklığı artıyor mu?

 

Obezite ve fazla kilo problemi, sadece fizyolojik, yani bedensel sağlığımızı etkilemiyor. Aynı zamanda ruh sağlığımızı da birçok açıdan olumsuz etkiliyor.  Obezite ve fazla kilolar, sıklıkla depresyon ve diğer psikiyatrik bozukluklarla sonuçlanıyor.

Günümüzde sosyokültürel ve teknolojik değişimler çok hızlı yaşanıyor. Bunlar da elbette toplumdaki yeme alışkanlıklarını etkiliyor. Kültürel çatışmaların artması, moda ve eğilimlerin farklılaşması da yeme bozukluklarını etkiliyor. Ülkemizde yeme bozukluğu oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Obezite ve fazla kilolu insanların oranı da bu sebeplerle artış gösteriyor.

Özellikle beden imgesine yönelik sosyokültürel tutumlardaki değişim ülkemizde de yeme bozukluğu sıklığını artırmaktadır.Vücut ağırlığımız ve dış görünüşümüz hakkındaki düşüncelerimiz, toplum baskısıyla bir araya geldiğinde yemek yeme alışkanlıklarımızda bozulmalara sebep oluyor. Yani aslında bu durumun hem bedensel, hem de psikososyal boyutları var. Dikkate alınması gereken önemli bir mesele.

Üstelik yeme alışkanlıklarındaki bozulmalar sadece yetişkinleri değil, ergenleri de etkiliyor. Ergenlerde yeme bozukluğu görülme sıklığı yüzde 5'dir ve yapılan son çalışmalar bu sıklığın giderek artmakta olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de yapılan bazı çalışmalar kişilerin yeme bozukluğu olma sıklığının yüzde 3 olarak ortaya koydu.

Referans:

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/273424

İLGİLİ VİDEOLAR